4D

4D

Siya ay inabandona ng kanyang ama noong siya ay bata pa lamang. Ang depresyon ni Rex ay nalipat sa pagiging sukdulang gamer, hindi niya alam na dito nakalatag ang kanyang kapalaran. Isang gabi pagkatapos mapasa niya sa wakas ang paborito niyang laro sa compyuter, lumiwanang ng nakakabulag ang kanyang monitor kung saan ang isang cyber na entidad ay lumabas at sumanib sa loob ng kanyang katawan. Sa huli, ang totoong galit ni Rex ay lumabas din at nilamon siya nito. Pagsasamantala sa nakamit niyang kapangyarihan at naging delikadong kontrabida.

REAL NAME: Rex Pablo
AGE: 15
HEIGHT: 5.6 ft
WEIGHT: 110 Lbs
POWERS: Si 4D ay kayang ilagay ang isang senaryo o kahit na anong parte ng laro sa realidad at kaya ring ilagay na kahit sino sa laro kung saan nakokontrol niya ang lahat. kaya rin niyang kopyahin ang mga kapangyarihan at abilidad ng kahit na anong karakter sa laro na kanyang piliin.
ABILITIES: Bago nakuha ni Rex ang kanyang kapangyarihan, noong sya ay hindi na umaasa para makamtan ang pangangailangan at mabuhay siya ay naging manloloko at manipulador. his needs and to survive made him a trickster and a manipulator.
SEC:Ay isang prototipo at sopistikadong makina na A.I Cyber robot na tagahanap ng impormasyon gawa ng CORE Tech. Ninakaw ni Rex si SEC sa paraan ng pagkuha ng abilidad ng isang karakter sa laro na ito ay pambihira ang galing sa teknolohiya, kaya nakayanan niyang makapasok sa loob nang matinding seguridad sa facilidad ng CORE at nireprogram si SEC para sundin ang lahat ng kanyang utos. Kamakailan lamang si SEC ay inayos at binago.