Ben Singko

Ben Singko

Si Ben ay isang pambihirang Inhinyero na pinagsamantalahan ng mga piling organisasyon na siya ay tumatangging sumunod. Noong isang gabi si Ben ay kinidnap ng kalalakihang grupo at dinala siya sa isang liblib na tambakan ng mga bakal kung saan siya ay pinahirapan hanggang sa mawalan ng braso. Tinapon ang katawan niya sa mga tumpok ng mga lumang bakal at iniwan siyang patay. Hanggang sa isang misteriong robot na braso na nakasama sa mga bakal ay kumabit sa katawan ni Ben at binalik ang kanyang buhay.

REAL NAME: Ben Singko
AGE: 60
HEIGHT: 6.4 ft
WEIGHT: 197 Lbs
POWERS: Si Doctor Singko ay may robotic na braso na tinatawag niyang "Arm Forge," na konektado sa kanyang mga buto sa likod at utak. Ito ay may teknolohiya at materyal na composisyon na lampas sa kaalaman ng tao. Kapag ang Arm Forge ay gumagana si Ben ay may kakayahang magkagawa ng kahit ano mang teknolohiyang kanyang naiicip, at ito ay tumatagal depende sa katatagan ng icip at kapangyarihan ng kalooban. Ang paggana ng robotic na braso ni Ben ay dumedepende sa pwersa ng kanyang buhay, kaya prinoprotektahan siya nito at pinapanatili siyang buhay.
ABILITIES: Neuroscientist at espesyalista sa Mekanikal, Robotics, at Inhinyero ng mga Armas.