Clarissa Montero

Clarissa Montero

Noong siya ay 8 taong gulang pa lamang mahiwagang nawala ang kanyang ina na walang bakas at hindi na bumalik, ang pagkawala ng kanyang ina ay naapektuhan ang kanyang buhay at nagtulak sa kanya na hanapin ang ina sa kahit anong paraan na posible. Dahil sa ang kanilang pamilya ay may ari ng isang multi-bilyon na computer-tech sa industriya, kinumbinsi niya ang kanyang ama na i-set up siya ng pinakamodernong computer sa loob ng kanyang kwarto, Naiintindihan naman ng ama at naicip na pwedeng makabawas ito sa dinadala ng kanyang anak. Walang alam ang kanyang ama sa likas nang talino ng kanyang anak na babae at kung anong pakay niya. Simula noon si RED THREAD ay lumabas sa mundo ng cyber.

REAL NAME: Clarrisa Montero
AGE: 12
HEIGHT: 4.9 ft
WEIGHT: 90 Lbs
POWERS: Si Clarissa ay may pambihirang talento sa paggamit ng internet, kaya niya mag hack o magmanipula ng mga systema kung gugustuhin niya maliban lng sa The Core. Kaya niyang maintindihan at malutas ang mga bagay gamit ang mundo ng cyber bilang kanyang pisara ng imbestigasyon. Meron din siyang taglay na biglang makakakita ng Ilang mga pangyayari sa hinaharap kapag nakonekta niya ang mga tuldok sa imbestigasyon. Siya ay may mataas na intuwisyon.
ABILITIES: Clarissa ay isang ordinaryong istudyante na walang nakakaalam nang kanyang natural na talento and kung anong kaya niyang gawin. Siya ay henyo sa edad niya at isang mabigat na manlalaro sa computer.