The Quadro Boss

The Quadro Boss

Mga alagad ni 4D. Sila ay mga pinunong karakter sa loob ng digital na laro. Dinadala sila ni 4D sa mundo ng realidad at ginagamit sila upang makipaglaban sa panig niya.

DILIBRA: Ay isang makapangyarihang diyosa na walang ginawa kungdi magdala ng kahirapan at sakuna.

Dilibra Si Dilibra ay anak na babae ni Bathala ( Sultan ng mga diyos, Makapangyarihan tagapaglikha) at kapatid niyang babae na si Liwa (Diyosa ng Liwanag). Ang kasakiman at selos ni Diwa kay Liwa ay lumagi sa kanyang pagkatao at humantong ito sa pagsali sa mga kamay ni Alathab (Diyos ng kadiliman, Mortal na kaaway ni Bathala) at pinagkalooban siya ng kapangyarihan na maging Diyosa ng kadiliman.

SAMUJA:

Ay may dalawang panig na klase. Siya ay isang silangang mandirigma na minaster ang daan ng Samurai at ninja. Ang kanyang mission ay tapusin ang away sa dalawang angkan na nagdadala ng pagdanak ng dugo nang napakatagal na panahon. Dahil sa espesyal na kakayahan niyang makita ang kabilang buhay. Sa huli, nakita niya si kamtayan at ang kanyang motibo na kumikilos sa gitna ng gera. Sa kasamaang palad, Sa pagharap niya kay kamatayan kapalit ng kapayapaan, sinumpa siya sa huli at naging immortal na tagakulekta ng kaluluwa sa mundo ng mga buhay.

UMMONE:

Sa mundo ng pantasiya at salamangka, may isang batang babae na nagngangalang Ummone, siya ay isang Elfeline at mahusay na summoner na humahawak nang kawaning maalamat na Lavuyo. Ito ay kilala na ang pinili lamang ang makakagamit at makakakontrol ng walang tumbas na kapangyarihan ng pagsummon. Gayunman, ang kanyang mahina at Batang isip ay naimpluwensyahan ng isang masamang Mahiko gamit ang itim na mahika para pagsamantalahan ang kanyang kapangyarihan. Magmula noon si Ummone ay nagsakop at nagkalat ng takot sa kabuuang mundo ng ingkantado.

BULLDOZE:

Sa loob nang malawak at malayong kalawakan may isang planeta na ang tawag ay VAGO. Siya ay isang planeta na kilala na mayroong pinakamodernong uri at teknolohiya sa kabuuhan ng uniberso. Si BALAK, isang Vagian na may taglay na kosmikong talino ay gumawa ng isang napakalakas at hindi masisirang makina na naka disenyo upang protektahan ang kanilang mundo laban sa ibang hindi kanais-nais na uri, pagsalakay sa kanilang planeta para sakupin, o nakawin ang kanilang teknolohiya. Hindi inaasahan sa tuktok nang matinding pagsalakay, si BALAK ay napatay at naiwan si BULLDOZE na hindi mapigilan at nawala sa sarili, kaya winasak niya ang mga manlulupig at pati na ang kanyang mundo. Mula noon naglakbay si BULLDOZE sa paligid ng mga kalawakan at sinisira ang mga mundo.